#1. மு__க்கு - தீபாவளி பலகாரம்

#2. எ__ம்பு - ஊர்ந்து செல்லும் உயிரினம்

#3. க__ம்பு - பொங்கல் அன்று சுவைப்பது

#4. மு__ங்கைக்கீரை - சத்துள்ள கீரை

#5. வி__ந்து - உறவு மற்றும் நட்புகளுக்கு அளிப்பது

finish

முடிவுகள்

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments