#1. ஓ__ய் - காட்டு விலங்கு

#2. ஏ__ - உழுவதற்கு பயன்படும் கருவி

#3. க__தை - கிழிசலைக் குறிக்கும் சொல்

#4. கே__வரகு - ஒரு சிறுதானியம்

#5. வா__ - ஒரு போர்க்கருவி

error decoding
finish

Results

guest
1 கருத்து
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments