முடிவுகள்

#1. கு__று - ஒரு சிறிய மலை

#2. சுண்__ல் - பயறு வகைகளை கொண்டு செய்யப்படும் ஒரு சிற்றுண்டி

#3. த__கை - ஒரு உறவுமுறையின் பெயர்

#4. ச__சிகை - பத்திரிகையைக் குறிக்கும் பெயர்

#5. ப__பசை - அன்றாடம் உபயோகிக்கும் பொருள்

finish
guest
6 கருத்துகள்
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments